Pad tot huidige pagina

Disclaimer & Copyright

De informatie in het Amsterdams Regelgeving Register vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het Gemeenteblad of andere daartoe geëigende publicatiemedia heeft een officieel karakter.

Bij verschillen tussen een geconsolideerde tekst in het Regelgeving Register en de tekst van de officiële bekendmaking, prevaleert de laatste.

Teksten van regelgeving in het Amsterdams Regelgeving Register zijn vrij te gebruiken en te kopiëren.